Biz hakda

“Xuzhou Ant Glass Products Co., Ltd.”

“XuzhouAnt Glass Products Co., Ltd” Hytaýyň aýna gap-gaçlary pudagynda hünärmen bolup durýar, biz esasan azyk aýna çüýşeleriniň, sous çüýşeleriniň, çakyr çüýşeleriniň we beýleki aýna önümleriniň üstünde işleýäris.Şeýle hem, “bir dükan” hyzmatlaryny ýerine ýetirmek üçin bezeg, ekran çap etmek, pürküji boýag we beýleki çuňňur gaýtadan işlemegi teklip edip bileris.

“Xuzhou Ant” aýnasy, müşderileriň talaplaryna laýyklykda aýna gaplamalary özleşdirmäge we müşderilere önümleriniň bahasyny ýokarlandyrmak üçin hünär çözgütlerini hödürlemäge ukyply hünärmen toparydyr.Müşderini kanagatlandyrmak, ýokary hilli önümler we amatly hyzmat kompaniýamyzyň wezipeleridir.Biz bilen bilelikde yzygiderli ösmegiňiz üçin işiňize kömek edip biljekdigimize ynanýarys.

Üstünlik

 • 10,0000+ m² ammarlarda we ussahanalarda

  10,0000+

  10,0000+ m² ammarlarda we ussahanalarda
 • 16 ýyllyk tejribe aýna gaplamaga gönükdirilýär

  16 ýyl

  16 ýyllyk tejribe aýna gaplamaga gönükdirilýär
 • 50+ ýurt we sebit eksport edildi

  50+

  50+ ýurt we sebit eksport edildi
 • 150+ Professional tejribeli işgär

  150+

  150+ Professional tejribeli işgär
 • 500ylda 500 million bölek öndürilýär

  500 million

  500ylda 500 million bölek öndürilýär
 • Müşderiler üçin 1000+ galyplar mugt

  1000+

  Müşderiler üçin 1000+ galyplar mugt

Custöriteleşdirilen müşderi işi

WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!